ეკო სოფელი

პირველი ეკოლოგიურად სუფთა სოფელი საქართველოში

პიტნიანი

პირველი ეკოლოგიურად სუფთა სოფელი საქართველოში